خانه پرسپولیس بررسی عملکرد سرخپوشان در دیدارهای خانگی نیم فصل
پرسپولیس بهترین میزبان لیگ بیستم شد