خانه اخبار پرسپولیس برای ۳ امتیاز الشارجه در امارات استارت زد ////تغییرات جدید در ترکیب؟