خانه پرسپولیس یک بازی و ۲ هدف متفاوت
پرسپولیس این بار قهرمانی آسیا را می‌خواهد