خانه پرسپولیس محبوب: نقطه قوتی در الهلال ندیدم، خط دفاع‌شان پر از ضعف است
پرسپولیس از همه تیم‌ها تیم‌تر و فنی‌تر است