خانه پرسپولیس پوکر شاگردان گل‌محمدی در یک هشتم نهایی
پرسپولیس از رکورد سپاهان عبور کرد