خانه پرسپولیس با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشت
پرسپولیسی‌ها راهی بابلسر شدند