خانه اخبار بر اساس لایحه بودجه برای سرخابی‌ها برآورد شد؛
پرسپولیس؛ ۹۵ میلیارد تومان درآمد، ۹۴ میلیارد تومان هزینه، ۹۰۰ میلیون تومان سرمایه