خانه پرسپولیس شانس 17 درصدی سپاهان برای صدرنشینی؛
پرسپولیس، امروز قهرمانی را قطعی می‌کند؟