خانه اخبار پرسپولیس همچنان در تیررس ۲ باشگاه داخلی قرار دارد / تقلب از بزرگ لیگ