خانه پرسپولیس باشگاه پرتغالي براي صدور رضايتنامه مغانلو 750 هزار دلار مي خواهد
پرسپوليس نمی‌تواند، سپاهان چطور