خانه پرسپولیس پرسپولیس – کارگزار اسپانسری؛ این هم اعترافات و آن‌هم قرارداد تأیید شده/ جای کارفرما و کارگزار تغییر کرده است