خانه پرسپولیس پرداخت هزینه‌های سفر پرسپولیس به عربستان از سوی AFC