خانه پرسپولیس پرداخت مطالبات سرخپوشان، شاید قبل از فینال آسیا