خانه ورزش جهان چه چیز باعث شد اتحادیه لیگ برتر انگلیس از فروش نیوکسل جلوگیری کند؟!
پای خاندان سعودی در میان است