خانه لیگ برترنقل و انتقالات پایان دوران سرمربی گری موقت در باواریا/هانسی فیلک و بایرن مونیخ، رسمی تا سال ۲۰۲۳