خانه اخبار پاسخ گرشاسبی مدیرعامل اسبق پرسپولیس به پرسش‌های پیروزی: در مورد چیدمان هیات مدیره مجبورم سکوت کنم تا پرسپولیس به حاشیه نرود / تلاش می‌شود قهرمان را پایین بکشند / اواخر حضور حلقه محاصره تنگ‌تر شد / در مورد برانکو نمی‌گویم بسیج شدند که برود اما برایند اتفاقات باعث رفتنش شد