خانه کمیته ملی المپیک پاداش ۱۰ هزار یورویی تیرانداز طلایی ایران اهدا شد