خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی پاتلاینن: شکست ناامیدکننده‌ای بود / برابر ایران باید دفاعی بازی می‌کردیم