خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی ویلموتس:شرایط آماده سازی در ایران و هنگ کنگ خیلی خوب بود