خانه لیگ برترپیکان ویسی: اگر لیگ ادامه داشته باشد، پیکان سقوط نمی‌کند / مربیان فعال درباره لغو یا ادامه لیگ نظر ندهند