خانه اخبار در حالی که همه منتظر اعلام تسویه کالدرون به فیفا می باشند..‌.
وکیل کالدرون: همچنان منتظر دریافت کل طلب‌مان از پرسپولیس هستیم