خانه پرسپولیس توافق کردیم اما نه برای پرداخت قسطی
وکیل برانکو: قرار است در عمان پول برانکو را بدهند