خانه اخبار پیشنهاد رسمی از تراکتور دریافت نکرده‌ایم
وکیل برانکو: برنامه‌ای برای حضور در ایران نداریم