خانه لیگ برتر سرمربی سپاهان فراخوان داد، رييس کميته مسابقات ليگ ترجمه‌اش کرد
وكيل مدافع علنی