خانه اخبار وقتی روزگار یقه مصطفوی را در پرسپولیس گرفت و گریبان فتحی را در استقلال/مردم شاید فراموش کنند ولی خدا نه!