خانه پرسپولیس گاف عجیب هیات فوتبال تهران در مسابقات امیدهای پایتخت
وقتی برای بازی پرسپولیس داور انتخاب نشد