خانه پرسپولیس آپشن‌های تیم به هم ریز و بازیکن خراب‌کن
وقتی التماس جای اقتدار را می‌گیرد