خانه پرسپولیس انتظاری: انتظار از آل‌کثیر بی‌انصافی است؛ استرس مفید برای تیم خوب است
وقتی از پرسپولیس رفتم انگار مرده بودم