خانه پرسپولیس روزنامه الشرق:
وضعیت شجاع خلیل‌زاده و الریان مبهم است