خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی وزیر ورزش کره جنوبی: به ورزشگاه آمدم تا حس مردم کشورم را تجربه کنم