خانه پرسپولیس علی اکبر طاهری، مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس:
وزیر ورزش پس از ملاقات با شیخ سلمان چه کار کرد؟