خانه پرسپولیس سه وزیر برای انتخاب مدیر عامل سرخپوشان نظر می رهند
وزیر ورزش : به صورت فوری برای نفر اول پرسپولیس تصمیم می‌گیریم