خانه پرسپولیس حواشی دربی 97
برخورد گرم یحیی با استقلالی ها و حضور تعدادی هوادار زن در استادیوم