خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی بازیکنی که توسط دایی کشف شد، حالا به مهره قابل اعتماد خط حمله تیم‌ملی بدل شده است
ورود طارمی به باشگاه ۵۰ تایی‌ها