خانه اخبار وداع زودهنگام دروازه بان پیشکسوت پرسپولیس در ۵۱ سالگی …. ///نادر بود