خانه اخبار واکنش درویش به احتمال مدیرعاملی‌اش در پرسپولیس