خانه پرسپولیس مراتب ارادت به سعودی‌ها به جا آمد
هیچ‌کس از هوادار پرسپولیس، عذرخواهی نکرد