خانه پرسپولیس وقتی زمان بازی پرسپولیس را هم استقلالی‌ها تعیین می‌کنند
هیچ‌کاره‌ای که می‌خواهد همه‌کاره فوتبال باشد!