خانه پرسپولیس هوشیار: بیرانوند نیازی به اثبات خودش ندارد / نیمکت‌نشینی باعث افت او می‌شود