خانه فدراسیون فوتبال تائید محرومیت یک جلسه ای فکری
هشدار به خطیبی و جریمه گل محمدی از سوی کمیته انضباطی