خانه اخبار هزینه‌ها به صف شده‌اند؛ قسط اول بازیکنان و کادر فنی، طلب برانکو و دستیارانش، طلب بودیمیر و هزینه‌های جاری تیم جیب پرسپولیس خالی است