خانه پرسپولیس پرسپوليس براي ثبت رکوردی جاودانه در تاريخ فوتبال ايران ليگ بيست و يکم را آغاز مي‌کند
هدف؛ فتح ششم