خانه فدراسیون فوتبالکمیته تعیین وضعیت اعلام آرای کمیته تعیین وضعیت
هافبک پرسپولیس باشگاه تراکتور را محکوم کرد