خانه فدراسیون فوتبال فیفا با کاندیداتوری کریمی مشکلی ندارد، ما چرا داشته باشیم؟
هاشمی طبا: برگزاری انتخابات فوتبال غیرقانونی است