خانه اخبار هاشمیان: بعد از قطعی شدن صعود تیم ملی به جام جهانی به بوخوم می‌روم