خانه اخبار هادی مهدوی کیا:شرایط پرسپولیس برای قهرمانی هموارتر است/امتیازها را کسی به آنها هدیه نداده