خانه اخبار نگاهی به حریفان باقی‌مانده تیم صدرنشین؛ چشمک جام به سرخ‌ها