خانه گفت‌وگو نکیسا: کادر پزشکی و درمانی ایران قدرتمند است / این زمان برای آماده سازی جسمانی بازیکنان کافی نیست