خانه پرسپولیس نکیسا: پرسپولیس باید برای رویارویی با تیم‌های شرق آسیا آماده شود