خانه پرسپولیس نکیسا: دلیل ماندن رسول‌پناه در هیات مدیره را شفاف بگویند